Svenska Ord 2

20 ord sökes. Använd gärna referenser såsom ordböcker och internet, men ta inte hjälp av andra. Ingen tidsbegränsning. Förbjudet att avslöja eller diskutera lösningar publikt.

För att erhålla kostnadsfri resultatrapport via E-post, skicka svar till tobias(at)iqpussel.se tillsammans med uppgifter om namn, ålder, kön, E-post och eventuella tidigare resultat på (mer eller mindre vetenskapliga) IQ-test.


Relationer:
1. särskrivning : sär skrivning :: engelska : ?
2. elektrisk gitarr : gitarr :: ww2 : ?
3. hjärna : gärna :: hjul : ?
4. femtiotre : nio :: tjugosju : ?
5. natur : skogsglänta :: bostadsområde : ?
6. Axl Rose : oralsex :: hallonsaft : ?
7. aaafglmr : alfagram :: a ragman : ?
8. DÄEA : detta är en akronym :: DÄERA : ?
9. how I need a drink : pi :: på Arlanda i Uppländsk by : ?
10. skosnöre : skohylla :: bokpärm : ?

Associationer:
1. oomtvistlig:distinkt:molnfri:?
2. mitt:länk:atmosfär:?
3. repa:varning:flå:?
4. socialgrupp:kiosk:skick:?
5. vigör:vinka:meddela:?
6. existerande:renad:bestämd:?
7. centrum:glimt:intresse:?
8. ypperlig:förnäm:späd:?
9. allvarlig:simpel:sträv:?
10. å:efter:tänd:?